10 คุณสมบัติในการทำงานที่นายจ้างทุกคนต้องการจากผู้สมัครงาน

10 คุณสมบัติในการทำงานที่นายจ้างทุกคนต้องการจากผู้สมัครงาน
03/04/17   |   291.5k   |  

“แล้วเดี๋ยวยังไงทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะ”

“ค่ะ” อินทิราตอบกลับไปด้วยคำสั้น ๆ หลังจากได้ยินประโยคเดิม ๆ จากผู้สัมภาษณ์งานมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในรอบสองสัปดาห์ ที่เธอเพียรตระเวนเดินทางไปสมัครงานยังบริษัทต่าง ๆ 

 

อินทิราอยู่ในช่วงที่กำลังหางานใหม่ ทุกครั้งที่เธอถูกเรียกไปสัมภาษณ์งาน เธอมั่นใจว่าเธอได้เตรียมตัวอย่างดีที่สุดทุกครั้ง เอกสารครบ แต่งตัวเรียบร้อย ไม่เคยไปสาย แม้กระทั่งซ้อมตอบคำถามสัมภาษณ์งานด้วยตัวเองเธอก็ทำ และเธอก็มั่นใจว่าทุกตำแหน่งที่เธอสมัครไป เธอมีความรู้ความสามารถในการทำงานนั้น ๆ ครบถ้วนตามที่บอกไว้ในรายละเอียดบนประกาศงาน แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าที่ไหนจะติดต่อกลับมาแจ้งข่าวดีกับเธอเลย

 

อันที่จริงแล้วในการสมัครงานแต่ละครั้ง นอกจากผู้สมัครงานจะต้องมีความสามารถครบถ้วนแล้ว การรู้ว่าทักษะหรือคุณสมบัติอื่น ๆ อะไรอีกบ้างที่นายจ้างต้องการก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะคุณจะสามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวเขียนลงไปในเรซูเม่ แล้วใช้ในการสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งในสังเวียนการสมัครงาน และทำให้คุณได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้าง JobThai ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว 

 

 

  • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
  • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ มีความสามารถในการวางแผน และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น
  • มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
     

 

1. การสื่อสาร

ทักษะหรือความสามารถในการฟัง เขียน และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อการทำงานในทีมของคุณเอง หรือการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ภายในองค์กร

 

2. การวิเคราะห์และการวิจัย

ว่าด้วยเรื่องของการมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ พิจารณาในหลายมุมมอง การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการทำงาน รวมไปถึงการระบุได้ว่าประเด็นใดสำคัญและต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ

 

3. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือเฉพาะทาง

แทบทุกอาชีพในปัจจุบันต้องอาศัยการทำงานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นต่าง ๆ โปรแกรมพิมพ์เอกสาร ตารางงาน การใช้งานอีเมล การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น

 

4. การปรับตัวและการลำดับความสำคัญ 

พูดถึงการบริหารงานทุกชิ้นของคุณให้เสร็จทันเวลา การลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานแต่ละชิ้น ว่าควรทำงานไหนก่อน งานไหนไว้ทีหลัง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากปัญหาเฉพาะหน้า

 

5. มนุษยสัมพันธ์  

ความสามารถในการประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน การสามารถกระตุ้นหรือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับผู้อื่นในทีม ตลอดจนการรู้จักประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งในที่ทำงาน

 

6. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ

เมื่อคุณมีลูกทีมให้รับผิดชอบ คุณจำเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำหรือการบริหารคน เช่น การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีม การใช้คนให้ถูกงาน การมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคลในทีม ตลอดจนสามารถประสานงานให้ทุกคนในทีม ทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายโดยรวมของทีมได้

 

7. มารยาททางสังคม

ความสามารถในการใส่ใจในบริบทรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการประพฤติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และรู้ว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และไม่ควรพูดหรือทำเพื่อให้กระทบกับผู้อื่น รวมไปถึงการเคารพในความเชื่อ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนในองค์กร

 

8. การวางแผนและการจัดการ

มีทักษะในการออกแบบ วางแผน จัดการ และนำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเกี่ยวกับเรื่องของแผนงาน โครงการ หรือเป้าหมายขององค์กร

 

9. การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์

ความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์  มีความสมเหตุสมผล สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์การทำงานส่วนตัวที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน

 

10. การทำงานเป็นทีม

ไม่มีใครสามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้ คุณต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยการทำงานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายในทีมอย่างเต็มที่ และสามารถตอบโจทย์เป้าหมายร่วมของทุกคนในทีมและเป้าหมายส่วนบุคคลไปพร้อม ๆ กันได้

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน


ที่มา:
quintcareers.com

 

tags : สมัครงาน, หางาน, ทักษะ, คนทำงาน, ทำงาน, ผู้สมัครงาน , freshgrad, career & tips, เทคนิคสำหรับเด็กจบใหม่, เคล็ดลับสำหรับเด็กจบใหม่, นักศึกษาจบใหม่, เด็กจบใหม่, ไม่มีประสบการณ์, การทำงาน, เคล็ดลับการทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม